Det bedste valg

Vi tilbyder et gennemprøvet sundhedskoncept,
der nemt og hurtigt kan tilpasses jeres behov.

Vi gør din arbejdsplads sund og stærk

Vi har fungeret som selvstændig virksomhed siden 2003 og bygger på mange års erfaringer. Vi tilbyder et gennemprøvet sundhedskoncept, der nemt og hurtigt kan tilpasses jeres behov. Vi er synlige i virksomheden og en engageret samarbejdspartner.

Erfarne behandlere

Alle behandlere i Dansk HealthCare har mindst 5 års professionel erfaring. Med vores professionelle teams sikres I den bedst mulige behandling. Behandlerne har fokus på det hele menneske, hvor behandling og forebyggelse er en integreret helhed.
Behandlerne trænes i samarbejde og mødes med jævne mellemrum for at skabe de bedst mulige betingelser for tværfaglighed og optimal behandling.

Helhedssyn

Dansk Healthcare behandler virksomhedens medarbejdere som hele mennesker og opnår derfor de bedst mulige resultater. Vi forebygger, når det er muligt – og behandler, når det er nødvendigt.

Grundig evaluering

Vi lægger vægt på jævnlige virksomhedsmøder og holder et vågent øje på tilfredshed og udbytte. Hvert enkelt behandlingsforløb evalueres via tilsendt elektronisk evalueringsskema og vurderes på de jævnlige møder med virksomheden. Skemaerne er anonyme og bruges til konstant at have fingeren på pulsen og løbende forbedre og udbygge vores sundhedsydelser.

Årlige statistikker

Vi giver sikkerhed via årlige statistikker for belægningsprocenter, antal behandlinger på sundhedsklinikken, henvendelsesårsager, fordeling mellem køn, faggrupper m.m. Vi afleverer også årlig statistik på de samlede svar vedrørende evalueringsskemaer. Statistik omkring sundhedstjek, når dette er tilvalgt.
Det bedste valg - sunde medarbejdere