Det siger kunderne

Kunderne betegner os som professionelle og
pålidelige og fremhæver, at ordningen er let at håndtere.

Det siger kunderne – Fra virkelighedens verden

Kunderne betegner os som professionelle og pålidelige og fremhæver, at ordningen er let at håndtere, da Dansk Healthcare tager sig af alt det praktiske.
Ordningen giver tryghed og tilfredshed i hverdagen, når medarbejderne kan få hurtig og professionel hjælp.
Vi er klar til at slippe sundheden løs på endnu flere arbejdspladser!

Det siger kunderne om Dansk Healthcare

Sundhedsåret på Maersk APM Terminals Aarhus

Maersk – APM  Terminals Aarhus har valgt at benytte Dansk Healthcare til en række af de sundhedstiltag til  vores temaår med sundhed.

Året startede med at alle medarbejdere gennemgik et sundhedtjek med helbredsundersøgelse og samtale. Medarbejderne fik personlig skriftlig feedback og virksomheden fik statistik, konklusioner, overblik og forslag til sundhedsfremmende tiltag.
Den feedback vi som virksomhed fik fra vores medarbejdere var meget positiv – mange medarbejdere var glade for “serviceeftersynet” som for nogles vedkommende nok var i sidste øjeblik.

Vi har derudover set rigtig gode resultater på vores rygestop som ved evaluering fra Dansk Healthcare efter 6 måneder stadig viser at langt de fleste stadig er røgfri.

Ved den individuelle ergonomiske arbejdspladsvurdering har både vi som ledelse samt vores medarbejdere fået gode råd og vejledning at arbejde videre med. Medarbejderne har ligeledes fået forslag til en sundere arbejdsdag med fokus på øvelser, udstrækning, kropsholdning og aktive pauser.

Fælles for de forskellige aktiviteter som Dansk Healthcare har forestået, har været en høj grad af engagement og empati, samt et serviceniveau som har gjort det administrativt og afviklingsmæssigt nemt for os som virksomhed.

Kim Høyberg Andersen

Sikkerheds- og Arbejdsmiljøchef

Tværfaglig klinik på Kamstrup

Hos Kamstrup arbejder vi målrettet med sundhed og trivsel til gavn for vores medarbejdere og til gavn for Kamstrup.

Hos Kamstrup arbejder vi målrettet med sundhed og trivsel til gavn for vores medarbejdere og til gavn for Kamstrup.
Kamstrup har samarbejdet med Dansk Healthcare i 21 år, hvor Dansk Healthcare har leveret Sundhedstjek, Massage, Kiropraktik, Fysioterapi og Akupunktur i vores sundhedsklinik.

Kamstrups fokus på sundhed og trivsel og samarbejdet med Dansk Healthcare betyder meget for medarbejderne og fører til større fysisk velvære, forebyggelse af livsstilssygdomme og færre sygedage.

For Kamstrup betyder samarbejdet med Dansk Healthcare øget trivsel og engagement, mindre sygefravær og dermed øget produktivitet blandt medarbejderne samt bedre mulighed for tiltrækning og fastholdelse af gode medarbejdere idet vi aktivt brander Kamstrups medarbejder-goder, specifikt vores sundhedstilbud.

Michael Stubbe

Vice President HR - Human Resources