Sundhedstjek

En sundhedsordning skal være en investering, som tjener
sig selv hjem igen – og mere til!

Få et sundhedstjek

Vi udfører sundhedstjek separat for virksomheder.
Det er også muligt at få tilknyttet sundhedstjek på jeres klinik som en del af den tværfaglige behandling.
Kontakt os gerne for mere information.

Integreret sundhedstjek på sundhedsklinikker

Hvis din virksomhed har valgt at tilbyde sundhedstjek sammen med den tværfaglige in-house klinik kan du let booke tid til et sundhedstjek.

Grundig undersøgelse

Undersøgelsen starter med udfyldelse af et skema, som omhandler din livsstil.
Herefter udføres en række målinger for at vurdere din helbredstilstand, herunder blodtryk, kolesterol, blodprocent, blodsukker, kondital, fedtprocent og BMI.

Handlingsplan

Hvis der er behov for ændringer hjælper vi dig med at udarbejde en skræddersyet handlingsplan.
Vi støtter dig i processen med at foretage sunde livsstilsændringer og opnå dine helbredsmål.

Opfølgning

Efter nogle måneder tilbydes du nye målinger, når du har haft tid til at foretage konstruktive ændringer, så du kan følge din fremgang og justere din handlingsplan efter behov.
Vi tror på, at en vedvarende sundhedsindsats og regelmæssig opfølgning er nøglen til at opnå og opretholde en sund livsstil.

Sundhedstjek

Hvad indeholder et sundhedstjek

Først afklares din livsstil omkring kost, motion, smerter, velbefindende og helbred generelt. Derefter foretages måling af kondital, fedtprocent, BMI, kolesterol, blodsukker, blodprocent og blodtryk.

Der ses på det samlede billede og ved behov for ændringer tilbydes en konkret handlingsplan. Du får mulighed for et opfølgende tjek typisk 3-5 måneder senere, når du har haft tid til at sætte ind med konstruktive ændringer.

Du modtager efterfølgende på mail et samlet overblik over din sund- hedstilstand med målinger, grafer, livsstil og evt. handlingsplan.

Blodtryk

Er mit blodtryk for højt?
En forhøjelse af blodtrykket kommer ofte snigende og registreres i mange tilfælde først ved et rutinecheck.
Blodtrykket ændrer sig hele tiden og påvirkes af fx. fysisk aktivitet eller hvile, følelsesmæssig tilstand, stress, rygning, kost, alkohol m.m.
En blodtryksmåling måler det systoliske tryk (hjertet fyldes med blod) og det diastoliske tryk (hjertet tømmes for blod) Det normale blodtryk ligger under 140/90 mmHg.
For højt blodtryk øger risikoen for hjerte-kredsløbssygdomme.
Blodtryksgegulerende medicin regulerer trykket men fjerner ikke belastningen, som forkert livsstil medfører. Med focus på din livsstil kan du skabe varige sunde forbedringer og påvirke blodtrykket gunstigt.

Hæmoglobin (Blodprocent)

Har jeg blod nok?
Hæmoglobin findes i de røde blodlegemer, hvor det er ansvarligt for at bære ilt rundt med blodet. Hæmoglobin giver blodet dets røde farve.
Alle celler skal have ilt for at overleve og det er derfor vigtigt at der er tilstrækkeligt med hæmoglobin til at bringe tilstrækkeligt med ilt rundt i kroppen.
Ved blodmangel (anæmi) mangler normalt røde blodlegemer og hæmoglobin. Det kan føre til træthed, svimmelhed, bleghed m.m. Du kan styrke hæmoglobin ved indtagelse af jern, B12 og folinsyre.
Kvinder har en lidt lavere værdi end mænd. Den normale værdi for kvinder ligger ml. 7-10 og for mænd ml 8-11.

Blodsukker

Har jeg for meget sukker i blodet?
Blodsukkerværdien giver information om mulig diabetes. For høje værdier gennem længere tid kan være behandlingskrævende.
Dine livsstilsvaner påvirker blodsukkeret betydeligt. Gode kostvaner og tilstrækkelig med motion er den bedste medicin mod sukkersyge!
Den normale blodsukkerværdi ligger ml. 3-7.

BMI og fedtprocent

Vejer jeg for meget eller for lidt?
Ved at udregne body mass index (BMI) kan det vurderes om din vægt er normal. Beregningen er kun vejledende. Individuelle hensyn som muskelmasse og fedtets placering på kroppen spiller også en rolle.

  • Undervægt BMI under 18,5.
  • Normalvægt BMI 18,5-25.
  • Overvægt BMI 25-30. Fedme over 30

Din fedtprocent angiver, hvor stor en del af din krop, der er ren fedt. For kvinder ligger det anbefalede område ml. 21-35% afhængig af alder. For mænd ligger det anbefalede område ml. 8-24% afhængig af alder.
Fedt fordelt jævnt på hele kroppen er mindre usundt end fedt som primært placerer sig på midten omkring tarmene (stor taljeomkreds).

Overvægt og fedme kan bla. føre til type 2 sukkersyge, forhøjet
blodtryk og hjertekarsygdomme og belaster led, muskler, sener og stofskifteprocesser.
Fokus på livsstil ( kost og motion ) regulerer vægten for langt de fleste.

Kolesterol

Har jeg for meget fedt i blodet?
Kolesterol er et fedtstof, som indgår i alle kroppens celler og som er nødvendig for mange kropsfunktioner. Kolesterol fås gennem kosten og via kroppens egen produktion i leveren. Jo federe kost vi spiser, desto mere kolestorol producerer leveren. Mættet fedt ( kokosfedt, smør, stegemagarine, kød, palmeolie m.m. ) øger indholdet af kolesterol. medens umættede fedtstoffer sænker kolesterol.
For meget kolesterol kan give problemer med øget aflejring i karrene og dermed øget risiko for åreforsnævring, blodpropper og hjertekarsygdomme.
Totalkolesterol skal ideelt ligge under 5. Mere end 50% af befolkningen over 45 år har dog et kolesteroltal på over 5,5.

Kondital

Er min kondi god?
Konditallet er et udtryk for, hvor god din krop er til at optage og transportere ilt i kroppen og derefter udnytte ilten i de arbejdende muskler.

Konditallet er kroppens evne til at optage og forbruge ilt i forhold til din kropsvægt. Konditallet afhænger af din vægt og du kan forbedre dit kondital alene ved at tabe dig. På grund af en højere fedtmasse hos kvinder, vil mænd generelt have et højere kondital.

Når din kondition bliver bedre sker der positive forandringer i lunger, hjerte, blodkar og muskler. Følelsen af velvære stiger og du kan præstere mere. En god kondi er med til at forebygge sygdom og fremmer helbredet.

Konditallet er afhængig af alder og køn.